VAN Vyšehradská akademie noetiky

Hlavní předmět studia - je gnoseologie, emphatika a telestézie, kterému bude věnováno více než devadesát procent přednáškového času. Přednášející jsou výhradně členy A.R.X. (VAN akademie).

Ostatní zájmové přednášky - Astrologie, Alchymie, Ezoterní magie, Fyzioterapie, Přírodní léčby, Bylinné léčby, Aromaterapie, Artterapie, Numerologie, Tarot, Kabala.

Členům jsou umožněny přednášky z těchto dalších oborů i od přednášejících, kteří nemusí být členy A.R.X. Tyto předměty jsou zařazeny jako čistě zájmová část vlastního studia. Studentům gnoseologie a telestézie pomohou tyto přednášky pro získání základní orientace v dalších ezoterických směrech. Z těchto předmětů nejsou ověřovací zkoušky a A.R.X. si neklade za cíl jakkoliv měnit osobní postoje studentů k těmto předmětům. A.R.X. respektuje případný nezájem o tuto doplňkovou informatickou část studia.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building

Náše poslání

V centru našeho studijního plánu stojí Gnoseologie, Emphatika a telestézie, disciplíny, které se stávají stále důležitějšími v moderní společnosti, jež často zapomíná na své kořeny a hlubší smysl. Naše akademie se opírá o klasickou Aristotelovskou a Pythagorejskou filozofii, a vytváří tak pevný základ pro pochopení těchto komplexních oborů.

V našem kurikulu zdůrazňujeme syntetický přístup, který umožňuje integrovat gnoseologii a telestézii s dalšími ezoterickými disciplínami. Věříme, že jednotlivé obory nelze izolovat, aniž by se ztratila jejich větší souvislost a význam.

Proč studovat u nás?

  • Rozšíření myšlenkových obzorů: Nabízíme široké spektrum kurzů, které vám pomohou rozvíjet schopnost životní orientace.

  • Větší pochopení ezoteriky: Naše studia nahlížejí za běžné hranice a pomáhají objevit nové dimenze reality.

  • Osobní růst: Naše kurzy a programy jsou nejen odborným vzděláním, ale také inspirací k dalšímu osobnímu a duševnímu růstu.

  • Společenství: U nás najdete komunitu lidí s podobnými zájmy a vášní pro poznání, což je důležité pro duševní hygienu a celkovou pohodu.

Přidejte se k nám a společně zkoumejme nejen hranice našeho světa, ale i hranice našeho vlastního vnímání.

Naše vize

Vize naší akademie spočívá ve vytvoření civilizace otevřené pro studium a aplikaci Gnoseologie, telestézie a dalších ezoterických disciplín. Aspirujeme na to, stát se světovým lídrem v těchto oblastech a posunout hranice současného pochopení těchto fenoménů.

Emphatie je klíčovým prvkem našeho studia. Věříme, že schopnost vnímat a porozumět druhým nám nejen pomáhá lépe chápat komplexní dynamiku lidského života, ale také nám umožňuje vyvíjet efektivnější metody léčby a seberozvoje.

Co nás odlišuje?

  • Holistický přístup: Náš učební plán je navržen tak, aby podporoval komplexní rozvoj jedince - mentální, emocionální a spirituální.

  • Inovace: Neustále aktualizujeme a rozšiřujeme naše vzdělávání, aby odráželo nejnovější poznatky a metody v oblasti gnoseologie, telestézie, emphatiky a ezoteriky.

  • Emphatika: Náš tým lektorů a studentů je zasvěcený praxi a rozvoji emphatiky jako klíčového nástroje pro osobní a společenský růst, poznání a rozvoj mozku.

Naším dlouhodobým cílem je vytvoření komunity odborníků, terapeutů, a samostudujících jedinců, kteří se aktivně podílí na objevování a sdílení nových metod a poznatků, které mohou pozitivně ovlivnit životy lidí na celém světě.

"Připojte se k naší vizi a staňte se součástí této inspirující cesty k hlubšímu pochopení sebe sama a světa kolem nás".

white and black abstract painting
white and black abstract painting

Co říkají naši studenti

green mountain under white sky during daytime
green mountain under white sky during daytime
Petra

Studuji již pět let a dnes vím, že to bylo nejúžastnější rozhodnutí v mém životě.

water falls in the forest
water falls in the forest
Ondřej

Někdo řekne, že zdraví je nejdůležitější. Ano, ale zde ve škole jsem celkově více. Jsem nadšený, více radostný a těším se na budoucnost jako malé dítě.

yellow sunflower field during daytime
yellow sunflower field during daytime
Honza

Rozšířilo mi to celkově pohled na svět. Neuvěřitelně, úžasně. Opravdová cesta, která za to stojí!

pine trees field near mountain under sunset
pine trees field near mountain under sunset
Kamila

Spojuje to hodně věcí, kterým jsem nerozuměla na vysoké škole. Je zde skvělý kolektiv a úplně jiný svět než jsem znala dřív. Něměnila by jsem.