VAN VYŠEHRADSKÁ AKADEMIE NOETIKY, GNOSEOLOGIE, TELESTÉZIE A EMPHATIKY

Přihláška ke studiu

Přihlašuji se ke studiu v Základním kurzu Vyšehradské akademie VAN.

Současně stvrzuji, že jsem byl obeznámen a souhlasím s podmínkami studia, které jsou na stránkách: Informace o studiu